Actors & Actresses

 • Lee Min Ho (1987)

  Lee Min Ho (1987)

  • 이민호 / 李敏镐 / 李敏鎬 / 李民浩 / イ・ミンホ / Ли Мин Хо / И Мин-хо / Лі Мін Хо / لي مين هو / إي من هو / لی مین ھو / อี มิน-โฮ / ली मिन-हो / లీ మిన్ హో / லீ மின் ஹோ / Լի Մին Հո
  • Seoul, South Korea
  • June, 22, 1987
  • Height: 185 CM
  • Viewed: 250389
 • Lee Jong Seok (1989)

  Lee Jong Seok (1989)

  • 이종석 / 李鐘碩 / 李鐘奭 / Yi Jong Seok / Lee Jong Suk / Yi Jong Suk / イ・ジョンソク / Ли Джон Сок / Лі Чон Сок / อี จง-ซ็อก / ली जोंग सुक / Լի Ջոնգ Սոկ / I Dzsongszok / إي جونغ سوك / اى جونج سوك
  • Suwon-si, South Korea
  • September, 14, 1989
  • Height: 186 CM
  • Viewed: 250388
 • Park Shin Hye (1990)

  Park Shin Hye (1990)

  • 박신혜/ 朴信惠 / Park Sin Hye / Bak Sin Hye / Pu Xin Hui
  • Paju, Gyeonggi, South Korea
  • February, 18, 1990
  • Height: 163 CM
  • Viewed: 250387
 • Ji Chang Wook (1987)

  Ji Chang Wook (1987)

  • 지창욱 / 池昌旭 / Ji Chang Wuk
  • Anyang, South Korea
  • July, 05, 1987
  • Height: 178 CM
  • Viewed: 250386
 • Song Joong Ki (1985)

  Song Joong Ki (1985)

  • 송중기 / 宋鐘基 / Song Jung Ki
  • Secheon-dong, Daejeon, South Korea
  • September, 19, 1985
  • Height: 178 CM
  • Viewed: 250385
 • Mike D'Angelo (1989)

  Mike D'Angelo (1989)

  • พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล / ไมค์ แองเจโล่ / 披拉·尼迪裴善官 / Pirath Nitipaisankul / Mike Angelo / Mike Pirath Nipitpaisalkul / Mike Pirat Nipitpaisalkul
  • Thailand
  • December, 19, 1989
  • Height: 180 CM
  • Viewed: 250384
 • Kim So Hyeon (1999)

  Kim So Hyeon (1999)

  • 김소현 / 金所泫 / Gim So Hyeon / Kim So Hyun / Gim So Hyun
  • Australia
  • June, 04, 1999
  • Height: 165 CM
  • Viewed: 250383
 • Kim Soo Hyeon (1988)

  Kim Soo Hyeon (1988)

  • 김수현 / 金秀賢 / Gim Soo Hyeon / Kim Soo Hyun / Gim Soo Hyun
  • Seoul, South Korea
  • February, 16, 1988
  • Height: 180 CM
  • Viewed: 250382
 • Zanilia Zhao (1987)

  Zanilia Zhao (1987)

  • 赵丽颖 / 趙麗穎 / 赵小刀 / Zhao Li Ying / Zhao Zanilia / Чжао Лиин
  • Langfang, Hebei, China
  • October, 16, 1987
  • Height: 165 CM
  • Viewed: 250381
 • Lee Joon Ki (1982)

  Lee Joon Ki (1982)

  • 이준기 / 李准基 / Lee Joon Gi / Lee Jun Gi / Lee Jun Ki
  • Busan, Korean
  • April, 17, 1982
  • Height: 178 CM
  • Viewed: 250380
 • Ji Seong (1977)

  Ji Seong (1977)

  • 지성 / 곽태근 / 地成 / 池誠 / 郭太根 / チソン / Ji Sung / Kwak Tae Keun / Kwak Tae Geun / Gwak Tae Keun / Gwak Tae Geun / Чжи Сон / จี ซ็อง / ஜீ சுங் / جي سونغ
  • Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea
  • February, 27, 1977
  • Height: 173 CM
  • Viewed: 179322
 • Choi Ji Woo (1975)

  Choi Ji Woo (1975)

  • 최지우 / 최미향 / 崔志宇 / 崔美香 / Choi Mi Hyang / Cui Zhi You
  • Paju, Gyeonggi Province, South Korea
  • June, 11, 1975
  • Height: 172 CM
  • Viewed: 159298
 • Hwang Jeong Eum (1985)

  Hwang Jeong Eum (1985)

  • 황정음 / 黃正音 / Hwang Jung Eum
  • Seoul, South Korea
  • January, 25, 1985
  • Height: 167 CM
  • Viewed: 153100
 • Kim So Eun (1989)

  Kim So Eun (1989)

  • 김소은 / 金素恩 / Gim So Eun
  • Toegyewon-myeon, Namyangju-si, South Korea
  • September, 06, 1989
  • Height: 163 CM
  • Viewed: 104192
 • Kim Myeong Soo (L - INFINITE) (1992)

  Kim Myeong Soo (L - INFINITE) (1992)

  • 김명수 / 엘 / 金明洙 / Gim Myeong Soo / Kim Myung Soo / Gim Myung Soo
  • Seoul, South Korea
  • March, 13, 1992
  • Height: 180 CM
  • Viewed: 76579
 • Gong Hyo Jin (1980)

  Gong Hyo Jin (1980)

  • 공효진 / 孔曉振 / Kong Hyo Jin / Olive Kong / Kong Olive / Olive Gong / Gong Olive
  • Seoul, South Korea
  • April, 04, 1980
  • Height: 172 CM
  • Viewed: 73454
 • Hyeon Bin (1982)

  Hyeon Bin (1982)

  • 현빈 / 김태평 / 玄彬 / 金泰坪 / Hyun Bin / Kim Tae Pyeong / Gim Tae Pyeong / Kim Tae Pyung / Gim Tae Pyung
  • Seoul, South Korea
  • September, 25, 1982
  • Height: 184 CM
  • Viewed: 71875
 • Lee Dong Wook (1981)

  Lee Dong Wook (1981)

  • 이동욱 / 李東旭 / Yi Dong Wook / Lee Dong Wuk / Yi Dong Wuk
  • Seoul, South Korea
  • November, 06, 1981
  • Height: 185 CM
  • Viewed: 62363
 • Jo In Seong (1981)

  Jo In Seong (1981)

  • 조인성 / 趙寅成 / Cho In Seong / Jo In Sung / Cho In Sung
  • South Korea
  • July, 28, 1981
  • Height: 186 CM
  • Viewed: 61991
 • Kim Hyeon Joo (1977)

  Kim Hyeon Joo (1977)

  • 김현주 / 金賢珠 / Gim Hyeon Joo / Kim Hyun Joo / Gim Hyun Joo
  • Kyung-ki province, Il-san City, South Korea
  • April, 24, 1977
  • Height: 167 CM
  • Viewed: 59492
 • Song Hye Kyo (1981)

  Song Hye Kyo (1981)

  • 송혜교 / 宋慧敎 / 宋慧乔 / Song Hye Gyo / Lorraine Song / Song Lorraine
  • South Korea
  • November, 22, 1981
  • Height: 161 CM
  • Viewed: 58659
 • Park Bo Geom (1993)

  Park Bo Geom (1993)

  • 박보검 / 朴寶劍 / Park Bo Keom / Park Bo Kum / Park Bo Gum
  • Mok-dong, Seoul, South Korea
  • June, 16, 1993
  • Height: 182 CM
  • Viewed: 58137
 • Yang Yang (1991)

  Yang Yang (1991)

  • 杨洋 / 楊洋 / Yeung Yeung / Ян Ян
  • Shanghai, China
  • September, 09, 1991
  • Height: 180 CM
  • Viewed: 58136
 • Lee Sang Yoon (1981)

  Lee Sang Yoon (1981)

  • 이상윤 / 李相侖 / Yi Sang Yoon / Lee Sang Yun
  • Seoul, South Korea
  • August, 15, 1981
  • Height: 186 CM
  • Viewed: 50380
 • Lee Bo Yeong (1979)

  Lee Bo Yeong (1979)

  • 이보영 / 李宝英 / Lee Bo Young / Yi Bo Yeong / Yi Bo Young
  • Seoul, South Korea
  • January, 12, 1979
  • Height: 168 CM
  • Viewed: 49372
 • Kim Hye Soo (1970)

  Kim Hye Soo (1970)

  • 김혜수 / 金憓秀 / 金惠秀 / キム・ヘス / Gim Hye Soo / คิม ฮเย-ซู
  • Pusan, South Korea
  • September, 05, 1970
  • Height: 168 CM
  • Viewed: 46887
 • Jeong Kyeong Ho (1983)

  Jeong Kyeong Ho (1983)

  • 정경호 / 鄭京浩 / Jeong Gyeong Ho / Jeong Kyung Ho / Jeong Gyung Ho / Jung Kyung Ho / Jung Gyung Ho
  • South Korea
  • August, 31, 1983
  • Height: 184 CM
  • Viewed: 46717
 • Jang Hyeok (1976)

  Jang Hyeok (1976)

  • 장혁 / 정용준 / 鄭勇俊 / Jang Hyuk / Jeong Yong Joon / Jung Yong Joon
  • Busan, South Korea
  • December, 20, 1976
  • Height: 177 CM
  • Viewed: 39429
 • Joo Sang Wook (1978)

  Joo Sang Wook (1978)

  • 주상욱 / 朱相昱
  • Seoul, South Korea
  • July, 18, 1978
  • Height: 180 CM
  • Viewed: 30491
 • Gong Yoo (1979)

  Gong Yoo (1979)

  • 공유 / 공지철 / 孔劉 / 孔地哲 / Kong Yoo / Kong Ji Cheol / Gong Ji Cheol / Kong Ji Chul / Gong Ji Chul
  • Busan, South Korea
  • July, 10, 1979
  • Height: 184 CM
  • Viewed: 28184
 • Yoon Eun Hye (1984)

  Yoon Eun Hye (1984)

  • 윤은혜 / 尹恩惠 / Yun Eun Hye
  • Guro-gu, Seoul, South Korea
  • October, 03, 1984
  • Height: 168 CM
  • Viewed: 26864
 • Shin Min Ah (1984)

  Shin Min Ah (1984)

  • 신민아 / 양민아 / 申敏兒 / Yang Min Ah / Sin Min Ah
  • South Korea
  • April, 05, 1984
  • Height: 168 CM
  • Viewed: 24640
 • Choi Jin Hyeok (1986)

  Choi Jin Hyeok (1986)

  • 김태호 / 최진혁 / 崔振赫 / 金太昊 / Choi Jin Hyuk / Kim Tae Ho / Gim Tae Ho
  • Mokpo, South Korea
  • February, 09, 1986
  • Height: 186 CM
  • Viewed: 23077
 • Chae Soo Bin (1994)

  Chae Soo Bin (1994)

  • 채수빈 / 裵秀彬 / チェ・スビン / Чхе Су Бін / แช ซู-บิน,
  • Anyang, South Korea
  • July, 10, 1994
  • Height: 167 CM
  • Viewed: 22409
 • Jeon Ji Hyeon (1981)

  Jeon Ji Hyeon (1981)

  • 전지현 / 왕지현 / 全智賢 / 王智賢 / Jeon Ji Hyun / Jun Ji Hyeon / Jun Ji Hyun / Wang Ji Hyeon / Wang Ji Hyun / Gianna Jun / Jun Gianna
  • Seoul, South Korea
  • October, 30, 1981
  • Height: 173 CM
  • Viewed: 21082
 • Ha Ji Won (1978)

  Ha Ji Won (1978)

  • 하지원 / 전해림 / 河智苑 / 田海林 / Jeon Hae Rim / Jun Hae Rim
  • Seoul, South Korea
  • June, 28, 1978
  • Height: 168 CM
  • Viewed: 20257
 • Coming Eps
 • Ongoing
There are many dramacool fake/clone site. Please bookmark Asianwiki.co to update our new domain. thank you
x